Vi fick rätt!!!

Det unika, genomarbetade och väl uppskattade kursunderlag som jag och Sara Lumholdt har skapat och byggt hela FLOW på ansågs av Stockholms tingsrätt vara originellt och därmed också åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Domstolen fann det också styrkt att Clemenger Dans / Nerikes Dansinstitut hade använt sig av vårt underlag olovligen och slog fast att Clemenger Dans / Nerikes Dansinstitut hade gjort intrång i vår upphovsrätt. Domstolen förbjöd också Clemenger Dans / Nerikes Dansinstitut att använda sig av materialet nu och i framtiden.

I över 3 års tid har detta problem, denna situation, legat i bakhuvudet och malt. Ibland något mer passivt, ibland har det krävt oerhört mycket tid och energi. Men ändå ständigt närvarande, stressande och oroväckande.

Strax efter vi öppnat vår första verksamhet, FLOWStockholm, så kontaktade Dermot Clemenger min kollega Sara, detta var i början av 2013. De ville ha in Pole i sitt utbud på sin dansskola Nerikes Dansinstitut i Örebro och vi kom överens om ett samarbete där vi stod för utbildning av instruktörer för deras räkning samt tillhandahöll våra väl genomarbetade kursunderlag för flera nivåer. De marknadsförde kurserna i samarbete med oss och kopierade bland annat texter från vår hemsida för kursbeskrivningar m.m.
Samarbetet flöt på förhållandevis väl under de första 1-2 åren, även om det stundtals togs beslut utan diskussioner med oss som vi kanske inte helt kunde stå bakom.

I och med att vår verksamhet och varumärke växte innebar det också att vi ställde högre kvalitetskrav på oss själva och våra samarbetspartner. Vi skickade exempel på åtgärder vi strävade efter att man skulle kunna förvänta sig av en FLOW-studio, t.ex.

  • Fasta stänger -­ Stängerna ska vara fast monterade i golv eller tak, helst båda, för att inte riskera att rasa
  • Gott om avstånd mellan stängerna -­ Minst 1,5 meters avstånd i alla riktningar och 2 meters avstånd mellan två stänger
  • Alla instruktörer ska ha gått kurser och ha en egen kunskapsnivå minst två nivåer över den nivå de instruerar i
  • Alla nya instruktörer ska ha haft genomgång av en huvudinstruktör med flera års erfarenhet som Poleinstruktör + Poleinstruktör­utbildning samt utbildning och kunskap inom träningslära/anatomi

Dessa åtgärder var Clemenger inte intresserade av att genomföra.

Sammanfattningsvis medförde det missnöje som vi kände att samarbetet upphörde. Clemenger Dans / Nerikes Dansinstitut fortsatte dock att använda sig av vårt underlag och av texter författade av oss på sin hemsida. Vi skickade därför en faktura till Clemenger Dans / Nerikes Dansinstitut.

Och det är här tvisten börjar. Clemenger Dans bestrider denna faktura och vägrar betala ersättning till oss.

I rättegången i början av December 2018 deltog 4 vittnen som samtliga jobbade som instruktörer på Nerikes dansinstitut under denna period i början av 2016 och samtliga vittnen bekräftade att de underlag som använts på kursverksamheten under perioden är de underlag som tillhandahållits och skapats av oss på FLOW och ingenting annat.

Det har aldrig handlat om några stora pengar, beloppen i det hela är nästan lite fåniga i relation till de omkostnader och tid detta har inneburit för oss. Men ibland måste rätt få vara rätt. Det jobb som jag och Sara har gjort för att skapa ett så bra, genomarbetat och hållbart underlag som möjligt, samma underlag som vi har använt i över 6 år på våra studios och som fått oss att bli störst i Sverige ska bara kunna användas av oss på det sätt som vi finner bäst. Och domstolen tyckte samma sak!

Då det fanns många delar i huvudförhandlingen gällande huruvida avtalet var uppsagt eller ej, vilka perioder underlagen använts, vad vi kunnat söka ersättning/skadestånd o.s.v. så fick vi tyvärr stå för våra egna rättegångskostnader, trots att vi fick rätt i den stora och viktiga frågan gällande upphovsrättsintrång. Det har varit en kostsam läxa men jag är nu tacksam och stolt att jag vågade stå på mig och skydda det vi har skapat!

Det har varit några tuffa år, men idag känner jag mig säkrare än någonsin att jag är på precis rätt plats och att jag är på väg åt rätt håll, med rätt verktyg och rätt personer omkring mig och dessutom – Med ett helt unikt koncept som ingen kan eller ska få ta ifrån mig!

Massa kärlek / En Ida som andas lite lättare