Till oss på FLOW är alla välkomna! 

Oavsett om du är träningsvan och atletisk eller nybörjare och orolig att just du kanske inte “passar” för denna träningsform. Vi har ett unikt framtaget kursupplägg som ger utrymme för utveckling i sin egen takt.

ALLA som kommer till oss börjar på Nybörjarnivån för att gå igenom våra grunder, tekniker och övningar. Efter genomförd Nybörjarkurs finn sen möjlighet att välja i vilken takt man vill fortsätta sin utveckling. Hos oss väljer vi att generellt hålla tempot lägre på våra kurser. Vi försöker skapa en miljö där alla känner att man har möjlighet att hänga med! Självklart ska man inte riskera att känna sig bortgjord eller dålig. Tycker man däremot att det går lite väl långsamt och man vill ha större utmaning, så pratar man med sin instruktör eller ansvarig på studion för möjlighet att gå upp till högre nivåer lite snabbare. Eller allra helst kanske prova en privatlektion eller två för att verkligen utmana och se vad man klarar av på en helt individuellt anpassad lektion!

Nivå 1

Denna nivå är indelad i två kurser;
Nivå 1 Nybörjare & Nivå 1 Fortsättning

Alla elever som börjar hos oss måste först gå en kursomgång Nivå 1 Nybörjare, det är sedan valfritt att gå vidare till Nivå 1 Fortsättning eller direkt till Nivå 2.

Till dessa kurser behöver du ingen tidigare erfarenhet av poledance. Vi utgår från absolut grundnivå och jobbar succesivt upp styrka, flexibilitet och smidighet. Alla kan dansa poledance, stor som liten, gammal som ung, tränad som otränad.

Nivå 1 (Nybörjare):

Kursen har en tydlig och genomtänkt kursplan som alla våra instruktörer följer, på så sätt gör det inget om du missar en lektion och behöver ta igen hos någon annan instruktör, övningarna kommer vara desamma. När du sen går vidare till en ny termin vet instruktören också vilka övningar du gjort tidigare och kan bygga vidare på dessa.

På nybörjarkursen jobbar vi med olika snurrar och passager och fokuserar på att lära känna vår egen kropp. Vi lär oss att använda den styrka vi redan har samt provar försiktigt att lära oss att lyfta oss själva och bli starkare. Ungefär halvvägs in i kursen tränar vi även på att sitta på stolpen. Då kan det vara bra att ha med sig ett par shorts ett lektionen, men man tränar i det man känner sig bekväm i.

På nybörjarnivån gör vi ingenting upp-och-ner.

 

Nivå 1 fortsättning:

De flesta av våra elever väljer att gå Nivå 1 fortsättning efter de gått en Nybörjarkurs. På Nivå 1 Fortsättning går vi igenom alla övningar från Nybörjarkursen igen, men med nya varianter på övningarna och längre sekvenser och kombinationer.
Om instruktören känner att eleverna är redo “lånas” även övningar från Nivå 2 som förberedelse för denna nivå.

Nivå 1 fortsättning har ingen förbestämd kursplan med bestämda övningar på det sätt som Nybörjarkursen har. Men övningar och svårighetsgrad hämtas från Nivå 1 Nybörjare. Instruktören anpassar sedan kursen efter de övningar som eleverna känner att de vill och behöver träna extra på. Därför kan man även gå Nivå 1 fortsättning flera terminer om man vill utan att den ser precis likadan ut.

Nivå 2

Denna nivå är indelad i två kurser;
Nivå 2 & Nivå 2 Fortsättning

För att gå vidare till denna nivå måste du minst ha gått en termin Nivå 1 Nybörjare hos oss och känna att du behärskar dessa moment problemfritt. Du måste gå Nivå 2 innan du kan gå Nivå 2 Fortsättning.

Om man efter Nivå 2 känner att man problemfritt behärskar momenten i kursplanen får man gå vidare direkt till Nivå 3. Nivå 2 Fortsättning är inte obligatorisk men rekommenderad.

Nivå 2:

På Nivå 2 utvecklar vi snurrar och övningar från Nybörjarkursen och gör mer utmanande övningar. Som att t.ex. luta oss bakåt från en sitt på stolpen och hålla fast oss med enbart benen, en s.k. Cross knee release. Vi jobbar även med styrke- och balansövningar och att förbereda oss på att våga vara upp-och-ner. T.ex. med huvudståenden. Vi förbereder oss för högre nivåer genom att lära oss att klättra på ett kontrollerat och säkert sätt så vi kan göra spännande övningar högre upp på stolpen.

Nivå 2 Fortsättning: 

Precis som efter Nybörjarnivån kan man efter avslutad Nivå 2 välja om man vill träna lite mer på de nya utmaningarna som dyker upp under kursen och gå Nivå 2 Fortsättning. Kursen baseras på samma kursunderlag som Nivå 2 men instruktören anpassar lektionerna och övningarna efter gruppen. Det som känns för enkelt får variationer och utmaningar och de övningar som känns lite tuffare repeteras och finslipas.

Eftersom kursen inte har en fast kursplan kan man utan problem gå denna nivå flera gånger, utan att den ser exakt likadan ut tills man känner sig helt trygg i de övningarna som görs.

Nivå 3 och uppåt

Från och med nivå 3 så blir svårighetsgraden på övningarna desto högre. Det är däremot självklart svårt att bestämma vad som är lika svårt för alla. Vi se olika ut, är bra på olika saker och lär oss i olika takt. En övning som någon tycker är superlätt tycker någon annan är otroligt svår. Trots detta måste vi försöka hålla så jämna nivåer på våra kurser som möjligt, både för elevernas skull men även för oss instruktörer. Därför har vi för varje nivå från och med nivå 3 tagit fram ett antal övningar som är obligatoriska att behärska för att gå vidare till nästa nivå. Det betyder däremot inte att just dessa övningar nödvändigtvis är det enda vi över på under klasserna och går man samma nivå flera gånger kommer kurserna variera sig i underlag och övningar.

MEN! när du går sen vidare till en högre nivå ska instruktören inte behöva gå igenom övningar från lägre nivåer från början utan ska t.ex. kunna sätta ihop kombinationer med övningar som eleverna redan lärt sig behärska. För att bli instruktör på dessa nivåer har instruktören erfarenhet av att läsa av grupperna och anpassa upplägget efter deltagarna för varje kursomgång. Har du frågor om detta upplägg, kanske inte tränat hos just oss innan och vill veta vilken nivå du bör börja på, kontakta oss gärna innan du bokar en kurs!

Nivå 3: 

På nivå 3 blir utmaningarna större!  Vi repeterar och kombinerar övningar från de tidigare nivåerna med utmanande variationer. Du får inte gå vidare från Nivå 3 förrän en instruktör godkänt samtliga övningar på denna nivå.

På nivå 3 börjar vi för första gången att vända oss upp och ner med hjälp att lyfta upp oss i armarna, en så kallad “Invert/Chopper”

Exempel på övningar som vi jobbar med på Nivå 3:

 • Same sided V-sit
 • Cross ancle release
 • Superwoman
 • Chopper
 • Inside leg hang

Nivå 4:

För att gå vidare till Nivå 4 ska man känna sig helt trygg i de övningar vi lärt oss i nivå 3, annars rekommenderar vi att gå Nivå 3 en kursomgång till. Går du vidare till nivå 4 och INTE behärskar övningar från Nivå 3 kommer du på dessa lektionstillfällen inte få lov att gå vidare i övningarna utan får repetera och träna på övningarna från Nivå 3.

Exempel på övningar som vi jobbar med på Nivå 4:

 • Outside leg hang
 • Superman
 • Caterpillar
 • Butterfly
 • Aerial chopper / Invert
 • Brass Monkey

Nivå 5: 

För att gå vidare till Nivå 5 ska man känna sig helt trygg i de övningar vi lärt oss i nivå 4, annars rekommenderar vi att gå Nivå 4 en kursomgång till. Går du vidare till nivå 5 och INTE behärskar övningar från Nivå 3 och 4 kommer du på dessa lektionstillfällen inte få lov att gå vidare i övningarna utan får repetera och träna på övningarna från Nivå 3 och 4.

Exempel på övningar som vi jobbar med på Nivå 5:

 • Shouldermount
 • Swoosh
 • Handspring från stolpen (t.ex. från Butterfly) + förberedelser från golv
 • Jade
 • Allegra

Avancerad:

Avancerad är vår högsta nivå. För att gå vidare till Avancerad ska man känna sig helt trygg i de övningar vi lärt oss i nivå 3, 4 och 5. För att boka denna nivå måste du ha blivit godkänd från en instruktör på lägre nivå, tagit privatlektion hos oss och blivit godkänd för att boka denna nivå eller haft annan kontakt med vår studio för att bli godkänd för denna nivå.

På den här nivån lär vi oss bl.a.:

 • Handspring från golv
 • Elbow grip ayesha
 • Aerial shouldermount
 • Drops & Flips
 • Kombinationer
 • Spinny Pole

OBS! Bokar du denna nivå utan att kontakta FLOW först finns risk att du flyttas till en kurs på lägre nivå, ej får delta på alla övningar på lektionerna alternativt inte får fullfölja kursen – utan återbetalning.