Instruktörsutbildning Pole

Vill du utveckla dina egna pole-skills och kanske till och med har funderat på hur det skulle vara att bli instruktör? Vill du få en bättre förståelse för tekniken i pole? Eller är du kanske instruktör redan och vill få ny inspiration, motivation och underlag till dina klasser?

Då är du varmt välkommen på FLOW’s instruktörsutbildningar – öppna för alla!

Intresseanmälan

Vill du bli instruktör på FLOW?

För mer information om hur du blir instruktör och svar på vanliga frågor  – läs här!
För att intresseanmäla dig, skicka ett mail till din studio med lite information om dig själv, märk mailet med ”Instruktörsutbildning” – så hör vi av oss!

FLOWs utbildningar

Instruktörsutbildning Pole 🎓

På FLOW har vi delat upp vår instruktörsutbildning i två kategorier; Grund & teori samt Genomgångar. Detta gör att utbildningarna och dess innehåll blir tydligare och mer strukturerade. 

Grund & teori

I utbildningen Grund & teori går vi igenom flera teoretiska områden som banar väg för din instruktörsresa – eller – hjälper dig utveckla den du redan är på. Denna utbildning berör också viktiga delar i instruktörsrollen som inte bara rör pole. Ca. 75% av utbildningen är teoretisk där ungefär hälften av teorin är specifik för just pole, men vi tar även med andra viktiga instruktörskunskaper som t.ex. anatomi & musikanalys. Läs mer om utbildningen nedan. 

Genomgångar (Steg 1-5)

På våra genomgångar går vi igenom FLOWs kursunderlag för respektive steg och dessa utbildningar är i princip helt praktiska. För Steg 1 och 2 (Nivå: Basic) innehåller båda kursunderlagen 30 övningar vardera och utbildningen är 1 dag för respektive steg. För Steg 3-5 innehåller kursunderlaget 10 övningar för varje steg och utbildningen är 2 dagar där vi går igenom samtliga 30 övningar.

Grund & teori

Grund & teori 🎓

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper, men du kommer ha fördel av att ha tränat pole tidigare. 

Tidsåtgång: Ca. 12 timmar, varav 9 är teori och 3 är praktisk träning. 

Denna utbildning är ej nivåspecifik utan innehåller kunskap och verktyg som är användbara i en instruktörsroll i allmänhet, bl.a. förståelse för anatomi, pedagogik och säkerhet. Den innehåller även grundläggande  pedagogik, teknik och fysiska principer som är applicerbara på pole, oberoende av nivå. 

Vi rekommenderar att ta denna kurs så tidigt som möjligt i din utveckling och utbildning, men den är inte avgörande eller obligatorisk för att kunna gå de övriga stegen i utbildningspaketet. Man kan ta denna utbildning även efter genomgångar i de olika stegen. 

Kursinnehåll:

 • Instruktörsrollen & pedagogik
 • Säkerhet & skadeförebyggande, inkl. passningsteknik
 • Förståelse för anatomi & biomekanik
 • Uppvärmning & musikanalys
 • Tekniska & fysiska principer
 • Poleteori
 • Praktiska övningar – Pole
Om kursen och instruktören

Jag som håller denna utbildning heter Ida Rosén och är ägare och grundare till FLOWPole. Jag har varit aktiv poleinstruktör sedan 2010 och hållit ca. 5-25 timmar klasser i veckan oavbrutet sedan dess.
Jag vågar ödmjukt påstå att det inte finns någon annan i Sverige idag som har den erfarenheten. Är det något jag verkligen älskar så är det att lära ut pole och nu hoppas jag kunna dela med mig av det jag lärt mig under åren till fler!

Jag har själv även gått ett flertal olika svenska och internationella utbildningar och även pratat med andra personer som gått olika poleutbildningar för att få en förståelse för vad som varit bra och vad som kanske saknats och går att förbättra. Baserat på detta så har jag på FLOW valt att separera det som vi internt kallar för ”genomgångar” och denna som jag kallar för Instruktörsutbildning. På genomgångar går vi igenom det kursunderlag som vi på FLOW använder för olika steg, nivåer och kurser. På denna Instruktörsutbildning fokuserar vi istället mer på instruktörsrollen som helhet samt grundläggande teknik och pedagogik för att bättre kunna förstå och lära ut pole som träningsform. 

På instruktörsutbildningen prioriteras att dels ge verktyg till hur man kan bli ännu tryggare i sin roll som instruktör i allmänhet samt hur man kan få en bättre förståelse för pole som träningsform i synnerhet. Vi går igenom utmaningarna som finns, lär oss att analysera, ”felsöka” och korrigera vanliga misstag – även för trick man kanske aldrig ens sett eller gjort själv förut.

Det som är mest unikt för just denna utbildning är den del där vi går igenom det som jag valt att kalla för “tekniska & fysiska principer” – anpassat för just pole. Här ser vi över grundläggande metoder och teknik inom pole som är användbara för flera olika trick. Det här ger oss ett grundläggande sätt att tänka och analysera flera olika övningar, istället för att enbart lägga tid på att lära ut utvalda övningar en och en. Detta gör vi istället på våra Genomgångar.

På så sätt kan du anpassa kunskapen från utbildningen Grund & Teori även till andra övningar än de vi går igenom på våra Genomgångar. Man får gärna ta med sig övningar till utbildningen som man önskar analysera eller bli bättre på att lära ut! 

Man kan jämföra Grund & Teori med en matlagningskurs; 

Istället för att fokusera på specifika rätter så lär jag er här om olika råvaror, kryddor, tillagningsmetoder och redskap i köket. På så sätt kan du själv använda och utveckla dessa grunder och metoder för att experimentera och fortsätta lära på egen hand samt utveckla din personliga och unika instruktörsprofil – och på så sätt koka ihop helt magiska klasser!

Vi går även igenom och presenterar anatomi, fysiologi, biomekanik & träningslära. Vi lär oss vad de olika begreppen betyder och innebär, vad man kan ha för användning av en god kunskap inom dessa områden samt vart man kan vända sig om man vill fördjupa sig ytterligare i dessa delar. Denna kunskap ger oss en bättre förståelse av hur kroppen fungerar och förhoppningsvis även en intresseväckare för att utvecklas vidare även inom detta område. Detta är oerhört värdefull kunskap både för dig som instruktör men även för att få en bättre förståelse för sin egen kropp och träning.

Målet med denna kurs är att du ska bli en trygg och analyserande instruktör med en bred verktygslåda och god kunskap om hur du på bästa sätt kan fortsätta din utveckling på egen hand.

Jag hoppas att detta gav lite mer information och intresse! Jag har samlat alla mina bästa knep från mina snart 14 aktiva år som instruktör och jag ser verkligen fram emot att kunna dela detta med fler!

Genomgångar Steg 1-5

Genomgångar – Steg 1-5

Steg 1

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper, men du har fördel av att ha tränat pole tidigare eller annan träning med mycket koordination så som dans, gymnastik eller liknande.
Tidsåtgång: Ca. 6-7 timmar, praktisk genomgång

Vi går igenom 30 noga utvalda övningar och progressioner.

  Kursinnehåll - Steg 1
  • Koordinationsövningar, pirouetter och passager
  • Tvåarmssnurrar, framåt och bakåt – med benkontakt på stolpen
  • Strong hold, lyft & crunches
  • Sits & lårgrepp
  • Inga övningar är upp-och-ner

  Steg 2

  Förkunskaper: Du ska ha gått genomgång för Steg 1. För att få mest ut av utbildningen bör du vara trygg i enarmssnurrar och att sitta på en stolpe.
  Tidsåtgång: Ca. 6-7 timmar, praktisk genomgång

  Vi går igenom 30 noga utvalda övningar och progressioner.

   Kursinnehåll - Steg 2
   • Tvåarmssnurrar, framåt och bakåt – utan benkontakt på stolpen
   • Förberedande övningar för enarmssnurrar samt reverse grab
   • Kombinationssnurrar
   • Förflyttningar uppåt och nedåt på stolpen
   • Nya bengrepp introduceras
   • Övningar upp-och-ner på stolpe samt golv

   Steg 3-5

   Förkunskaper: Du ska ha gått genomgång för Steg 1 & 2. För att få mest ut av utbildningen bör du vara trygg i chopper/invert.
   Tidsåtgång: Ca. 12-14 timmar, praktisk genomgång

   Vi går igenom 30 noga utvalda övningar och progressioner.

   Kursinnehåll - Steg 3-5

   STEG 3

   • Forearm push – klättring
   • Sit switch (till same sided V-sit)
   • Superwoman
   • Chopper
   • Crucifix
   • Hip Hold
   • Inside leg hang
   • Outside leg hang
   • Superman på golv, kunna skjuta ner höften
   • Carousel fang spin till reverse grab

   STEG 4

   • Cross ankle release
   • Superman
   • Caterpillar 
   • Butterfly
   • Aerial chopper / Invert
   • Same sided Superman
   • Forearm push till brass sit
   • Brass Monkey
   • Cupid
   • Flag grip

   STEG 5

   • Handspring
   • Shouldermount
   • Jade
   • Allegra
   • Elbow grip ayesha
   • Russian layback
   • Janiero
   • Back support plank
   • Pole handstand
   • Iguana

   Kommande utbildningar

   Utbildningspaket – Instruktörsutbildning

   Nu öppnar vi våra utbildningar för alla – är det något för dig? Vill du utveckla dina egna...