Översikt kursstarter

 PERIOD                      LÄNGD        NÄR?

      VÅRTERMIN                16 veckor      v 3 - 18    

      SOMMARTERMIN       8 veckor       v 19 - 26*

      SOMMARVECKOR**   7 veckor       v 27 - 33 

      HÖSTTERMIN             16 veckor      v 34 - 49 

      VINTERVECKOR**       5 veckor       v 50 - 2    

* Vissa kurser har paus v.25 pga midsommar. Se tidsplan för respektive kurs för exakt schema.
** Varierat schema, ej ordinarie kurser.

Översikt kursstarter

Test

text

 

Lägst pris i Sverige!

Tack vare att vi har två platser per stolpe och extra långa lektioner på 90 minuter så kan vi pressa våra priser upp till 108kr/h för våra medlemmar ❤️

Läs mer