Vit siluett av tjej som tränar aerial på färgglad bakgrund

Aerial på FLOWStockholm

21 jul, 2023 | Stockholm

Eng below
_

Vi är ledsna att behöva informera om att det under höstterminen inte kommer att finnas några kurser i aerial på FLOWStockholm. Orsakerna till detta är flera, men främst p.g.a. tidsbrist.

Idag finns helt enkelt inte tiden vi behöver för att administrera två olika kursverksamheter i studion på ett bra sätt med allt vad det innebär. Våra instruktörer förtjänar tillgång till utbildning, utveckling och genomtänkta underlag att följa på sina kurser. Det här är något som vi sedan starten har haft för vår poleverksamhet och vi är väldigt stolta över våra kursunderlag, utbildningar och arbetet vi gör med pedagogik och säkerhet i träningen.
Tyvärr har vi inte lyckats komma ikapp och erbjuda våra instruktörer samma stöd och möjligheter när det gäller aerial i takt med att intresset för dessa kurser har vuxit.

Vi har därför, i samråd med våra instruktörer, tagit ett beslut att vi tillsvidare kommer att ha ett uppehåll i ordinarie kursverksamhet i aerial på FLOWStockholm och inga fasta kurser kommer att hållas tillsvidare. 


Vi kommer fortsätta att ha en dialog med våra aerial-instruktörer och se över möjlighet för t.ex. workshops, bootcamps, intensivkurser eller egen träning. 

Vi beklagar detta men hoppas att vi ses i studion på andra klasser så länge!

Varma hälsningar Ida Rosén med personal 

/FLOWPole

— 

We are sorry to inform you that during the autumn semester there will be no aerial courses at FLOWStockholm. The reasons for this are several, but mainly due to lack of time.

Today, there is simply not the time we need to administer two different course activities in the studio in a good way with all that it entails. Our instructors deserve access to training, development and well-thought-out material to follow in their courses. This is something that we have had for our pole courses since the beginning and we are very proud of our course materials, trainings and the work we do with pedagogy and safety in training.

Unfortunately, we have not been able to catch up and offer our instructors the same support and opportunities when it comes to aerial as the interest in these courses has grown.

We have therefore, in consultation with our instructors, made a decision that we will have a break in regular aerial course activities at FLOWStockholm for the time being and no fixed courses will be held until further notice.

We will continue to have a dialogue with our aerial instructors and review the possibility for e.g. workshops, bootcamps, intensive courses or open training. 

We are so sorry about this, but hope to see you in the studio at other classes for now!

Kind regards Ida Rosén and staff
/FLOWPole

Alla nyheter